Klubbens historie

Sydals

Kegleklub

SAK logo

Sydals Kegleklubs Historie

I 1993 blev der bygget 2 keglebaner ved Sydals-Hallen. I efteråret 1993 blev der afholdt nogle åbent-hus-arrangementer, for at få keglebanerne belagt. Dette lykkedes over al forventning.

Sydals Kegleklub afholdt stiftende generalforsamling den 7. februar 1994, og er medlem af J.K.U (Jysk Kegle Union), der igen er medlem af D.Ke.F (Dansk Kegle Forbund).

Sydals Kegleklub er den overordnede forening, der består af et stort antal mindre kegleklubber.

Kegling er blevet en utrolig populær sport, også for ældre medborgere, der her har fundet en sportsgren, der passer fint til dem og som giver et godt socialt samvær. Alle kan være med uanset alder, og det eneste “udstyr” man skal medbringe er et par indendørs gummisko.

Efterhånden som man har keglet et stykke tid, opstår der for nogle medlemmer ønske om at dyste med andre keglere. Dette ønske imødekommes bl.a. ved at Sydals Kegleklub afholder nogle lokale stævner, hvoraf kan nævnes:

Nytårsstævne, hvor der holdvis kegles “juletræ”.

Klubturnering, hvor der både dystes individuelt og som hold.

Nålestævne, hvor man individuelt dyster om bronze-, sølv- og guldnåle.

Als-mesterskab, hvor alle klubber beliggende i Sønderborg Kommune inviteres.

Udover de lokale turneringer er der mulighed for at deltage i eksterne turneringer:

Licensspiller i J.K.U

Senior Kegler

Pladsen på de 2 keglebaner blev hurtig for trang, idet kegleklubben fik mange medlemmer, og der blev derfor arbejdet med planer om udvidelse af keglebanerne.

Sydals-Hallen har i 2001 foretaget en tilbygning, hvor der dels er indrettet4 keglebaner samt opholdsrum i underetagen, og en multisal, mødelokaler og toilet/omklædningsfaciliteter i stueetagen.

Hele byggeriet har fået en enorm lokal opbakning, idet der blev solgt indskudsbeviser og givet gaver for et samlet beløb på ca. 1.200.000 kr. Det var utroligt flot.

De nye baner blev taget i brug i marts måned 2001.

Der kegles 1 gang om ugen i enten 8 eller 10 måneder. (fra 1. august til 30 juni) Man bestemmer selv,hvor mange keglere der skal være på hvert hold, og om man ønsker at spille på 2 eller 4 baner. Hver hold/klub udnævner en holdformand, der mod et depositum på 50kr. får udleveret en nøgle til keglebanerne.

Holdformanden er ansvarlig overfor Sydals Kegleklub og Sydals-Hallen.

Priserne for kegling på 2 baner er p.t. 65 kr. pr. time.

Prisen for den enkelte kegler afhænger således af hvor mange keglere, der er på holdet.

Herudover koster det 50 kr. pr. år i medlemskontingent.

Yderligere oplysninger om kegling kan fås ved henvendelse til

Formanden